סכנות הקרינה-קרינת רדיו-קרינה אלקטרומגנטית


סכנות הקרינה

בני אדם נחשפים לקרינה בלתי מייננת הנפלטת על ידי מקורות שונים בסביבתם , כגון מתקני חשמל , תקשורת רדיו ומכשירי טלפון אלחוטיים. לחשיפה זו עלולים להתלוות נזקים בריאותיים . בתחום גלי הרדיו לדוגמה מוכרת תופעת חימום הרקמות , כאשר השפעות שאינן תרמיות על בריאות האדם אינן מוכחות עד היום . באשר לשדה האלקטרומגנטי הנוצר סביב מתקני חשמל אף שמדובר בקרינה בתדר נמוך מאוד קיימים מחקרים אפידמיולוגיים המצביעים על סיכון יתר לפתח תחלואה ממארת מסוג מסוים , בעיקר בקרב ילדים .

סביב מתקני חשמל נוצר שדה מגנטי . סוג זה של קרינה הוגדר על ידי ארגון הבריאות העולמי כ"מסרטן אפשרי" . ככל שהזרם העובר במתקן גבוה יותר כן גדל השדה המגנטי הנוצר סביב המתקן .
בשנת 2001 הגדיר ארגון הבין לאומי לחקר הסרטן :
IARC-INTERNATIONAL AGENGY FOR RESARCH ON CANCER
כי מתקנים היוצרים שדה אלקטרומגנטי הגבוה מערך של 2 מילי גאוס בתדר רשת החשמל כגורם אפשרי לתחלואה בסרטן.

מחקרים רבים פורסמו בשנים האחרונות בניסיון להתחקות אחר ההשפעות השליליות של הקרינה הסלולרית על בריאות האדם , ובעיקר הסכנה לגידולים סרטניים. אחד המחקרים הראשונים בנושא פורסם בשנת 2007 ומצא כי לאחר חמש שנות שימוש בטלפון נייד באותו צד של הראש נמצאה עליה של 34% בסיכון ללקות בגידולים של בלוטת הרוק  .

סיכונים מוכחים בקרינה בלתי מייננת

אפקטים תרמיים

 • חשיפה לעצמה גבוהה עשויה לגרום לחימום רקמות הגוף בשל ספיגת אנרגיה.
 • פגיעה ברגולציה של חילוף חום הגוף ועד לכוויות ולהרס רקמות .
 • זרמי גוף ותחושת אי נוחות .
 • פגיעה בתפקודי עצב .
 • שברים ב-DNA

אפקטים לא תרמיים

 • תקשורת וחילוף חומרים בין התאים /העצבים .
 • השפעה על מנגנונים בתוך התא .
 • מצבי רוח, חשיבה וכו' .
 • שינויים בחדירת סידן לתאים .
 • שיבוש ציוד אלקטרוני רגיש לדוגמה מכשור רפואי .
 • יצירת קשתות התפרקות מטענים והדלקת חומרי בעירה(תחנות דלק, חומרים נפיצים וכו' .

ב- 31.5.2011 יצא ארגון הבריאות העולמי -WHO בהודעה כי קרינה ממכשירי סלולר מסווג בקטגוריה 2B שהיא "אפשרות לסכנת גידולים סרטניים" עם זאת התקנים לא שונו.

אין הסכמה בעולם המדעי לגבי ההשפעה הביולוגית וכמות המחקרים אינה מספיקה להסקת מסקנות .