קרינה אלקטרומגנטית-קרינה מייננת-קרינה בלתי מייננת


קרינה אלקטרומגנטית ?

קרינה אלקטרומגנטית היא הפרעה מחזורית הרמונית בשדה החשמלי והמגנטי, המתפשטת במרחב . הפרעה כזו נקראת גל אלקטרומגנטי. חזית הגל של הקרינה האלקטרומגנטית מתקדמת בריק במהירות קבועה שהיא מהירות האור . הקרינה האלקטרומגנטית היא בעת ובעונה אחת גם שטף של חלקיקים הנקראים פוטונים שהם היחידה הבסיסית של פעולת הגומלין האלקטרומגנטית ונושאי הכוח האלקטרומגנטי , וגם גל שמקיים את כל התכונות של גלים ובמיוחד התאבכות ועקיפה .
קרינה היא מעבר אנרגיה בטווח , לפי טבעה , קיימים שני סוגים של קרינה :קרינה של גלים וקרינה של חלקיקים .הקרינה מאופיינת גם לפי רמות האנרגיה המועברות : קרינה מייננת וקרינה בלתי מייננת .

 קרינה מייננת ?

קרינה מייננת היא קרינת חלקיקים או גלים אלקטרומגנטיים בעלי אנרגיה גבוהה המסוגלים ליינן את החומר , כלומר לשחרר אלקטרונים מתוך אטומים או מולקולות . יכולת היינון של חלקיק או פוטון תלויה באנרגיה שלו בלבד ולא בכמות החלקיקים . גם כמות גדולה של חלקיקים או פוטונים בעלי אנרגיה נמוכה עדיין מהווים קרינה בלתי מייננת אם כל חלקיק או פוטון לבד אינו מסוגל ליינן .
קרינה מייננת יכולה להיות קרן של חלקיקים בעלי מסה ומטען חשמלי כגון אלקטרונים או פוטונים , חלקיקים בעלי מסה ללא מטען חשמלי כגון ניטרונים או חלקיקים שאינם בעלי מסה או מטען חשמלי כגון פוטונים .
יינון הוא תהליך בו אטומים מאבדים או לעתים מקבלים אלקטרונים .כך הם הופכים להיות טעונים במטען חשמלי ונקראים בשם יונים (inos ) . כאשר קרינה מייננת עוברת בחומר ומייננת אותו , היא מאבדת מעצמתה . דוגמאות לקרינה מייננת הם : קרינת אלפא , קרינת בטא , קרינת רנטגן , קרינת גמא .

קרינה בלתי מייננת ?

קרינה בלתי מייננת היא קרינה שאינה מייננת את האטומים שהיא עוברת דרכם. בהתחשב ביכולת הישירה לייצור שינויים בתאים החיים , קרינה בלתי מייננת מסוכנת פחות מקרינה מייננת , אך גם לה עלולה להיות השלכה שלילית על הבריאות ועלולה לפגוע באופן עקיף בתאים חיים .ניתן למצוא קרינה בלתי מייננת בתדרי הרדיו , ברשת החשמל , תנור המיקרוגל , טלפון סלולרי , רשת ויי פיי ועוד .שימוש רב במכשירים פולטי קרינה מגביר את סכנת החשיפה אליה .ההשפעות הבריאותיות שונות בהתאם לסוגי הקרינה .
בעולם המודרני נעשה שימוש רב במקורות קרינה :ברפואה משמשים חומרים רדיואקטיביים לאבחון וטיפול במחלות , בתעשייה נעשה שימוש בחומרים רדיואקטיביים בתהליכי בקרת הייצור , גלאי עשן רבים מכילים חומר רדיואקטיבי.

וכמובן כולם מדברים בטלפונים סלולריים , מאזינים לרדיו ומשתמשים במכשירי מיקרו גל .