בדיקת קרינה מחיר


בדיקת קרינה מחיר

בהנחה שבודק הקרינה היינו  מודד קרינה מוסמך מהמשרד להגנת הסביבה בדיקת קרינה מחיר התלוי בכמה פרמטרים המתייחסים לאיש המקצוע , לאיכות השרות ולציוד המדידה שהוא משתמש בו ועוד.
מומלץ לבדוק ולהבחין בין כמה מאפיינים . מה הידע וההשכלה של בודק הקרינה ? האם אתם מזמינים טכנאי / הנדסאי / מהנדס ? האם בדיקת קרינה הוא העיסוק העיקרי של בודק הקרינה או שמא זה עיסוק צדדי בכדי להגדיל הכנסה ? האם המודד מבצע מדידות לחברות הסלולר או לחברת חשמל ?
איכות השרות – האם מופק דוח מדידה מסכם ומפורט על ידי המודד ? תוך כמה זמן נשלח דוח ללקוח ? מודד שלא מפיק דוח מדידה פועל בניגוד להנחיות המשרד להגנת הסביבה . דוח המדידה הוא אסמכתא משפטית ומסמך מסכם חשוב ללקוח . דוח המדידה מצביע על מקצועיותו ואחריותו של המודד למדידה שביצע .
מה רמת הפירוט בדוח – האם הדוח מפורט כמתחייב בהנחיות המשרד להגנת הסביבה ? האם בדוח נרשמו מסקנות והמלצות ?
ציוד המדידה – האם ציוד המדידה אושר על ידי המשרד להגנת הסביבה ? האם לציוד המדידה תעודת כיול בתוקף?
אופן ביצוע המדידה – האם המודד סורק את כל חדרי הבית עם מד קרינת החשמל באופן אטי ויסודי ?

 

בדיקת קרינה מחיר התלוי