חיזוי קרינה


חיזוי קרינה

במקומות בהם לא ניתן לבצע בדיקת קרינה מעשית ואנו נדרשים לקבל החלטות לא פשוטות במבנה או במתקן אנו מבצעים חיזוי קרינה . תחום חיזוי קרינה מאוד רלוונטי כיום ומחויב בעיקר במקרים של הקמת מתקנים חדשים . בבניה חדשה של מגדלי משרדים , בניני מגורים ובפרויקטים של התחדשות עירונית תמ"א 38 ועוד. באמצעות תוכנת מחשב ייעודית אנו מזינים לתוכנה את נתוני מקורות הקרינה.  המערכת מעבדת את הנתונים ומפיקה תמונת סימולציה לקרינה החזויה .
בחיזוי קרינה מרשת החשמל אנו נזין לתוכנה נתוני כבלי חשמל , עמודי חשמל , שנאים , נתוני זרמים ועוד. בחיזוי קרינה מרשתות רדיו אנו נזין למערכת את נתוני מקורות השידור : הספקי שידור , כיווני שידור, זוויות שידור ועוד .

דוח חיזוי קרינה נערך בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה וכולל חיזוי תאורטי של רמות הקרינה הצפויות מהמתקן בשלב התכנון הראשוני של הפרויקט .
לפי התכנית האדריכלית וחשמלית ניתן לבצע חיזוי קרינה. כלומר לחזות מראש מה יהיה שטף השדה המגנטי שיוצר סביב שנאי חשמל , ארונות חשמל , פסי צבירה , כבלי מתח ועוד.
תהליך החיזוי מבוצע על ידי מהנדס חשמל ואלקטרוניקה מודד מוסמך מטעם המשרד להגנת הסביבה ומכון התקנים .

בשלב הראשון של תהליך החיזוי מבצעים מדידה ראשונית בשטח כדי לאתר מקורות קרינה הקיימים במקום לפני תחילת הפרויקט . בשלב השני מזינים לתוכנה את נתוני מקורות הקרינה ונתוני הזרמים מתוך התכנית האדריכלית ותכנית החשמל של הפרויקט . בכל מקרה בו בתהליך החיזוי מתברר כי צפויה קרינה חריגה מרמות החשיפה המותרות , מופק בנוסף דוח מפרט מיגון .
מפרט המיגון כולל את סוג החומר בו נשתמש למיגון , הקיף השטח שנדרש למגן ועוד .
ניתן לבצע חיזוי בתחום תדרי החשמל ELF וגם של שדות אלקטרומגנטים בתחום תדרי הרדיו RF. רשתות רדיו כגון רשתות סלולריות , אינטרנט אלחוטי ועוד .

לצורך קבלת היתר בניה ירוקה מחויב היזם לבצע חיזוי קרינה לקבלת היתר .

 

חברת ראדיטק מדידה יעוץ ומיגון קרינה מומחית בביצוע חיזוי קרינה . שרות מקצועי אמין ואיכותי למגזר הפרטי העסקי והציבורי. המדידה מבוצעת על ידי מהנדס חשמל ואלקטרוניקה , בודק קרינה מוסמך מהמשרד להגנת הסביבה ומכון התקנים .

התקשרו עכשיו 050-6776638 שמוליק

חיזוי קרינה דוגמה של מפרט מיגון

דוגמה למפרט מיגון

חיזוי קרינה דוגמה

דוגמה לחיזוי קרינה