איך מודדים קרינה


איך מודדים קרינה

מתי מודדים קרינה ? איך בודקים קרינה מרשת החשמל ? מתי מודדים קרינה מאנטנות סלולריות ? מתי מודדים קרינה ? קיים שוני בין מדידת קרינת חשמל לבין מדידת קרינת רדיו. בשל המאפיינים הייחודים לקרינת חשמל ולקרינת רדיו קיים שוני בתהליך המדידה .
איך מודדים קרינה מרשת החשמל ? מדידת קרינה מרשת החשמל מבוצעת באמצעות מד עוצמת שדה מכויל למדידה רגעית. עוצמות הקרינה נמדדות בגבהים שונים שבין 0.3-1 מטר מהקרקע בדגש על גובה שהייה רציפה. בנקודה בה נמדד ערך הגבוה ביותר, נערכת מדידה מדויקת ונרשם בדוח הערך הגבוה ביותר. יש לשמור מרחק מקירות , רהיטים ומתקני חשמל של 30 סנטימטר ולא פחות .
איך מודדים קרינה סלולרית? מדידת קרינת רדיו מבוצעת באמצעות מד עוצמת קרינה רחב סרט וחיישנים המותאמים לתחום התדר הנמדד. יש לשמור על מרחק של כחצי מטר מגופים מתכתיים היכולים להשפיע על תוצאות המדידה . גובה המדידה 0.5-1.8 מטר כאשר מכשיר המדידה מראה את התוצאה הרגעית.

מתי מודדים קרינה

מתי מודדים קרינה מרשת החשמל ? מתי בודקים קרינה מאנטנות סלולריות ? גם כאן קיים שוני בין מדידת קרינת חשמל למדידת קרינת רדיו.
במדידת קרינת חשמל כשאין מקור קרינה חיצוני אנו נפעיל מזגנים ותאורה כדי ליצור עומס במערכת החשמל.

ככל שצריכת החשמל עולה הקרינה עולה. כשמדובר במדידה בדירת מגורים שאינה גובלת ברשת חשמל חיצונית , אין חשיבות לשעת המדידה אך חשב איך בודקים קרינה. אנו נוכל להפעיל את המזגנים בדירה ואת התאורה ובכך ניצור מצב של שיא צריכת חשמל .
אך כאשר מדובר בדירה שבסמוך לה רשת חשמל חיצונית של חברת החשמל, צריכת הזרם אינה בשליטתנו.
אנו תלויים בהפעלת מכשירי חשמל והגדלת הזרם על ידי כל הצרכנים המחוברים לרשת זו.
לכן במדידות שבסמוך להם מקור קרינה חיצוני חשיבות רבה לשעת המדידה וכמובן שתמיד חשוב איך מודדים קרינה.


לדוגמא אם בסמוך לבית בו מודדים יש רשת חשמל חיצונית. במקרה זה עוצמת הזרם ברשת החשמל החיצונית תלוייה בצריכה של כל דירי הרחוב. לנו אין שליטה על צריכת הזרם של כל הרחוב ולכן נעדיף לבצע את המדידה בשעת ערב. בשעה שהתושבים חוזרים מעבודה , מפעילים מכשירי חשמל ומעלים את הזרם בקווי החשמל הסמוכים. מומלץ להתאים את שעת המדידה כשמדובר ברשת חשמל חיצונית לזמני שיא צריכת חשמל לקבלת תוצאה מדוייקת ואמינה יותר. מדידת קרינה מאנטנות סלולריות חשוב איך מודדים קרינה אך כמעט ואין חשיבות לזמן המדידה. קיימים מקרים בהם יש חשיבות לזמן המדידה מאנטנות סלולריות. לדוגמא בית הסמוך לאולם שמחות או תיאטרון וכודמה. בשעות של ריכוז חריג של מכשירים סלולריים באותו מיקום יעלה את הקרינה. במדידת קרינה סלולרית חשוב איך מודדים קרינה , אך בודקים קרינה ולא זמן המדידה.

מודד קרינה מוסמך מומלץ
חוק הקרינה הבלתי מייננת התשס"ו 2006
אנטנות סלולריות על גג מבנה
אנטנות סלולריות על גג מבנה
מתי מודדים קרינה מרשת חשמל חיצונית.
מתי מודדים קרינה