מדידת קרינה


מדידות קרינה

אודות מדידות קרינה בחברת ראדיטק-יעוץ, מדידהופתרונות קרינה. החברה מומחית בתחום מדידת קרינה בלתי מייננת מרשתות חשמל ומרשתות רדיו סלולר ועוד.
בדיקת קרינה כוללת מדידת קרינה מקצועית בשטח. הסברים מפורטים ייעוץ ופתרונות להפחתת החשיפה משדות אלקטרומגנטיים ברישיון ובפיקוח המשרד להגנת הסביבה ומכון התקנים .
בדיקות קרינה מבוצעות על ידי מהנדס חשמל ואלקטרוניקה עם וותק של עשרות שנים, מומחה בתחום מדידות קרינה הבלתי מייננת. בסיום המדידה מופק דוח מסכם של תוצאות המדידה והשוואה לתקנים .
הקרינה האלקטרומגנטית הבלתי מייננת היא גורם חשיפה מהשכיחים ביותר והחשיפה אליו גדלה משמעותית בעשורים האחרונים .
מדידות קרינה מבוצעת בהתאם לחוק למניעת קרינה בלתי מייננת התשס"ו – 2006 ותקנות קרינה בלתי מייננת התשס"ט – 2009 .
השרות מקצועי, אמין ואיכותי למגזר הפרטי, העסקי והציבורי.
אנו מבצעים בדיקת קרינה אלקטרומגנטית בתחום תדרי הרדיו RF  בתחום התדרים 400 מגה הרץ ועד 300 גיגה הרץ .
בדיקת קרינה מרשת החשמל – בתחום תדרי החשמל ELF תחום התדרים הנמוכים 4 הרץ ועד 1000 הרץ.
הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן קבע כי מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי ממוצע על פני 24 שעות העולה על 2-4 מיליגאוס הנם גורם אפשרי לסרטן.
ממחקרים שבוצעו בנושא הקרינה בעולם וניסיון שנצבר בארץ, ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי מגורים בארץ ובעולם אינה עולה על 0.4 מיליגאוס.

מדידת קרינה

חברת ראדיטק מדידת קרינה הינה חברה מקצועית בעלת היתר ורישיון ברי תוקף לביצוע מדידות קרינה אלקטרומגנטית.
לחברה היתר בתחום תדרי הרדיו RF ובתדרי החשמל ELF הניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה .
ראדיטק מדידת קרינה הנה חברה מקצועית הפועלת בשקיפות מלאה תוך יחס אישי וסובלני מאוד כלפי הלקוח.
מדידות קרינה בלתי מייננת מבוצעות ע"פ החוק ככתבו וכלשונו. בסיום המדידה מסופק ללקוח דוח מהימן ומקצועי מקיף המפרט את תוצאות בדיקת קרינה  בכל הנקודות הרלוונטיות. דוח מדידת קרינה נערך ע"פ סטנדרטים של המשרד להגנת הסביבה. הדוח קביל בבית משפט , מול הרשויות  המקומיות , חברות סלולריות  , חברת חשמל ובעת ביצוע עסקאות נדל"ן.
החברה מספקת פתרונות מיגון וחיזוי קרינה מגוונים.

בודק קרינה מוסמך

חוק הקרינה הבלתי מייננת

תקנות הקרינה הבלתי מייננת

שמוליק דוארי מבצע מדידות קרינה, מוסמך המשרד להגנת הסביבה .מבצע בדיקת קרינה מקצועית אמינה ואיכותית.

שמוליק דוארי, מהנדס חשמל ואלקטרוניקה, מבצע בדיקות קרינה, מומחה מדידות קרינה

מודד קרינה מוסמך , תעודת רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים

מודד קרינה מוסמך , תעודת רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים

להזמנה התקשר/י : 050-6776638