חיזוי קרינה


חיזוי קרינה

במקומות בהם לא ניתן לבצע בדיקת קרינה מעשית ואנו נדרשים לקבל החלטות לא פשוטות במבנה או במתקן אנו מבצעים חיזוי קרינה . תחום חיזוי קרינה מאוד רלוונטי כיום ומחויב בעיקר במקרים של הקמת מתקנים חדשים . בבניה חדשה של מגדלי משרדים , בניני מגורים ובפרויקטים של התחדשות עירונית תמ"א 38 ועוד.
באמצעות תוכנת מחשב ייעודית אנו מזינים לתוכנה את נתוני מקורות הקרינה.  המערכת מעבדת את הנתונים ומפיקה תמונת סימולציה לקרינה החזויה .
בחיזוי קרינה מרשת החשמל אנו נזין לתוכנה נתוני כבלי חשמל , עמודי חשמל , שנאים , נתוני זרמים ועוד. בחיזוי קרינה מרשתות רדיו אנו נזין למערכת את נתוני מקורות השידור : הספקי שידור , כיווני שידור, זוויות שידור ועוד .

דוח חיזוי קרינה נערך בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה וכולל חיזוי תאורטי של רמות הקרינה הצפויות מהמתקן בשלב התכנון הראשוני של הפרויקט .
לפי התכנית האדריכלית וחשמלית ניתן לבצע חיזוי קרינה.
כלומר לחזות מראש מה יהיה שטף השדה המגנטי שיוצר סביב שנאי חשמל , ארונות חשמל , פסי צבירה , כבלי מתח ועוד.
תהליך החיזוי מבוצע על ידי מהנדס חשמל ואלקטרוניקה מודד מוסמך מטעם המשרד להגנת הסביבה ומכון התקנים .

אומדן קרינה

בשלב הראשון של תהליך החיזוי מבצעים מדידה ראשונית בשטח כדי לאתר מקורות קרינה הקיימים במקום לפני תחילת הפרויקט .
בשלב השני מזינים לתוכנה את נתוני מקורות הקרינה ונתוני הזרמים מתוך התכנית האדריכלית ותכנית החשמל של הפרויקט . בכל מקרה בו בתהליך החיזוי מתברר כי צפויה קרינה חריגה מרמות החשיפה המותרות, מופק בנוסף דוח מפרט מיגון .
מפרט המיגון כולל את סוג החומר בו נשתמש למיגון , הקיף השטח שנדרש למגן ועוד.
ניתן לבצע חיזוי בתחום תדרי החשמל ELF וגם של שדות אלקטרומגנטים בתחום תדרי הרדיו RF. רשתות רדיו כגון רשתות סלולריות , אינטרנט אלחוטי ועוד .

לצורך קבלת היתר בניה ירוקה מחויב היזם לבצע חיזוי קרינה לקבלת היתר .

בודק קרינה מוסמך 
דוח ועדת מומחים לעניין שדות מגנטיים מרשת החשמל

חברת ראדיטק מדידה יעוץ ומיגון קרינה מומחית בביצוע חיזוי קרינה, מתן פתרונות להפחתת הקרינה.
שרות מקצועי אמין ואיכותי למגזר הפרטי העסקי והציבורי.
המדידה מבוצעת על ידי מהנדס חשמל ואלקטרוניקה , בודק קרינה מוסמך מהמשרד להגנת הסביבה ומכון התקנים .

התקשרו עכשיו 050-6776638 שמוליק

חיזוי קרינה דוגמה של מפרט מיגון

דוגמה למפרט מיגון

חיזוי קרינה דוגמה

דוגמה לחיזוי קרינה