מד קרינה


מד קרינה

מד קרינה איכותי נקבע בהתאם למספר פרמטרים חשובים המאפיינים את המכשיר וקובעית את מידת איכותו.
הפרמטרים החשובים הם כושר דיוק, רגישות, זמן תגובה, יציבות, תחומי תדרים וטווח המדידה יקבעו את רמת ואיכות מדידת קרינה .
הדיוק של מכשיר מדידה מוגדר כסטייה מרבית של קריאת המכשיר מהערך האמיתי של הגודל הנמדד.
בדרך כלל למכשיר מדידה יש מספר תחומי מדידה שכל אחד מהם מתאים למדידת תחום ערכים מסויים של הגודל הנמדד.
הרגישות של המכשיר נקבע לפי האות הנמוך ביותר שיגרום לשינוי בתצוגת המכשיר.
זמן התגובה מוגדר כפרק הזמן החולף מרגע הופעת האות במבוא המכשיר ועד להצגת הערך הנמדד בצג המכשיר.
יציבות של מכשיר מדידה הוא כושרו להציג קריאות זהות עבור מדידות חוזרות של גודל נימדד. אחת המגבלות של מד קרינה הוא תחום התדרים שבו הוא פועל .
תחום התדרים מגדיר את התדר המקסימלי שבו נשמרות תכונות מכשיר המדידה. טווח המדידה הינו הגודל הפיסיקלי הגורם לקריאה מרבית במכשיר המדידה בתחום מדידה נתון.

מד קרינה אלקטרומגנטית

מד קרינה אלקטרומגנטית הוא מכשיר מדידה המודד את שטף הקרינה האלקטרומגנטית ממקורות שונים . הקרינה האלקטרומגנטית הוא גורם חשיפה מהשכיחים ביותר והחשיפה אליו גדלה משמעותית מיום ליום ובמיוחד בשנים האחרונות.
אנו משתמשים לצורך בדיקות קרינה אלקטרומגנטית במדי קרינה אלקטרומגנטית מהאכותיים ומקצועיים בארץ ובעולם . לכל מכשיר מדידה תעודת כיול בתוקף שאושרה על ידי המשרד להגנת הסביבה.
אנו מבצעים בדיקות קרינה בכל רחבי הארץ מאנטנות סלולריות , אנטנות דור 5 , רשתות אינטרנט אלחוטי ועוד.
כמו כן אנו מבצעים בדיקות קרינה מרשת החשמל ממגוון מקורות.
מדידות קרינה מעמודי חשמל ,ארונות חשמל ,כבלי חשמל , חדרי חשמל , מכוניות היברידיות , מכשירי מיקרו גל , מיטות חשמליות ועוד .
המדידות מבוצעות על ידי מהנדס חשמל ואלקטרוניקה רשום בפנקס המהנדסים בעל היתר למדידות קרינה מהמשרד להגנת הסביבה.

מדידת קרינה מרשת החשמל ומרשתות סלולר

קיימים בשוק מגוון רחב של מד קרינה למדידת קרינה מרשת החשמל ומרשתות רדיו כגון אנטנות סלולריות. המשרד להגנת הסביבה מאשר מכשירי מדידה לביצוע מדידות קרינה מקצועיות בהתאם לאיכות המכשיר ועמידה בפרמטרים שונים.
מכשירים מדידת קרינה ניבדלים זה מזה בהתאם למהירות התגובה של המכשיר, דיוק, רגישות, יציבות ועוד.

מד קרינה מקצועי ואיכותי למדידת קרינה מרשת החשמל
מד קרינה אלקטרומגנטית מרשת החשמל

כיול מכשירי מדידה -המשרד להגנת הסביבה

קרינה אלקטרומגנטית

מודד קרינה מומלץ