מפת אנטנות סלולריות


מפת אנטנות סלולריות

מי מאתנו לא מתעצבן כאשר השיחה מתנתקת פתאום , כאשר אין קליטה וכל משפט שני נתקע. רובנו משתמשים בטלפון הסלולרי , שהפך לכלי מרכזי בחיי היום יום שלנו . כאשר מדובר באנטנות סלולריות שבלעדיהן הדיבור בטלפון הסלולרי הוא בלתי אפשרי , קיים חשש בציבור וניכרת ההתנגדות להצבתן בסביבת המגורים או בקרבה למוסדות חינוך , גני ילדים , משרדים וכדומה .  המשרד להגנת הסביבה מעמיד לרשות הציבור מפה אינטראקטיבית ממנה ניתן לקבל מידע מגוון בנוגע לאנטנות סלולריות פעילות ואנטנות סלולריות בהקמה.
באמצעות המפה ניתן לקבל מידע פרטני על כל אנטנה סלולרית -מיקומה, תאריך היתר הקמה , ותאריך היתר הפעלה שלה , תאריך הבדיקה התקופתית ועוד .

הנחיות לשימוש במפה האינטראקטיבית :
1.על מנת לאתר מיקום אנטנה סלולרית (פעילה או בהקמה) יש לסמן את תיבת הסימון המתאימה.
2.על מנת להתמקד באזור מסוים יש לבחור בזכוכית המגדלת הממוקמת בצד השמאלי של המפה ולסמן בעזרת העכבר את גבולות האזור המבוקש.
3.לגרירת המפה יש ללחוץ על לחצן השמאלי ולהזיז אותו לאזור המבוקש.
4.שכבות מידע נוספות בנושא סביבה ניתן למצוא באתר המפות הממשלתי.

מפת אנטנות סלולריות