סוגי אנטנות


סוגי אנטנות

האנטנות הסלולריות המוצבות סביבנו אמנם מקלות עלינו לשוחח בטלפון הסלולרי אך גם מעוררות שאלות רבות: אלו תקנות קיימות בנושא הצבת האנטנות ? כיצד ניתן לבדוק מהי עוצמת האנטנה? האם האנטנות הסלולריות מהוות סכנה בריאותית? האם סוגי אנטנות השונים מזיקים יותר ?
האנטנה הסלולרית מכילה מתמר שיודע לקלוט זרם חשמלי ולהפכו לקרינת רדיו. סוגי אנטנות שונות מסוגלות לשדר קרינת רדיו בתדרים שונים ולמרחקים שונים. קרינת הרדיו היא שמאפשרת לנו לדבר בטלפון הסלולרי, המסוגל לקלוט ולשדר גלי רדיו בו זמנית. קיימות שלושה סוגי אנטנות סלולר – אנטנה בודדת על תורן גבוה , אנטנה משתפלת ואנטנת עוקץ. סוג האנטנה אינו מצביע על סוג הקרינה שהיא פולטת אלא על אופן הצבת האנטנה.

סוגי אנטנות סלולר

להלן סוגי אנטנות סלולר נפוצות :

  • אנטנה משתפלת – אנטנה המוצמדת לקיר החיצוני של מבנה או לקיר חיצוני של מרפסת ואינה בולטת ממעקה גג המבנה או המרפסת כלפי מעלה, ואשר אלומת הקרינה שלה מופנית מן המבנה כלפי חוץ.
  • אנטנת עוקץ – אנטנה המוצמדת לקיר החיצוני של מבנה ובולטת ממעקה גג המבנה כלפי מעלה בגובה שאינו עולה על 3.5 מ', ואשר אלומת הקרינה שלה מופנית מן המבנה כלפי חוץ.
  • אנטנה על תורן– אנטנה בודדת המוצבת על תורן. למרות שאנטנה זו נראית גדולה או גבוהה אורכה כמטר בלבד. את הגובה מספק התורן- אותו עמוד עליו מוצבת האנטנה. יתכן שכמה אנטנות של ספקיות סלולר שונות יהיו מוצבות על תורן אחד.
  • אתר זעיר פנימי– אנטנות סלולריות קטנות שעצמתן זעירה המפוזרות בקניונים ובביני משרדים בשל גבהם הרב או מבנם אינם קולטים קרינה מאנטנות חיצוניות. אתר פנימי זעיר הוא אנטנה קטנה המאפשרת לשוחח בטלפון סלולרי בתוך הבניין.

סוגי אנטנות תקשורת

  • אנטנת צלחת– אנטנה המשמשת לקליטת אותות לוויין לשידורי טלוויזיה כדוגמת אנטנות קליטה של שידורי yes , סוגי אנטנות אלו קולטות בלבד ואינן פולטות כל קרינה.
  • אנטנת מיקרוגל– צלחת עגולה הנראית כמו תוף ומשמשת לשידורי תקשורת של חברת בזק. אנטנה זו אינה פולטת קרינה סביבה אלא משדרת קרן צרה הנקלטת על ידי אנטנת מיקרוגל הממוקמת במרחק כמה קילומטרים. אנטנות מיקרוגל עלולות לסכן רק את מי שיעמוד בדיוק בנתיב בו עוברת הקרן האלקטרומגנטית .
  • מתקן גישה אלחוטית – מתקן בזק שממדיו אינם עולים 80*50*30 ס"מ, המשמש או מיועד לשמש לצורכי קליטה ושידור ברשת גישה, הפועל בתדרים שקבע השר לעניין זה.
שנות סוגי אנטנות ניקבע לפי אופן הצבת האנטנה . סוג האנטנה אינו מצביע על סוג הקרינה שהיא פולטת.

סוגי אנטנות שונות מסוגלות לשדר קרינת רדיו בתדרים שונים .