מערכת סולארית


מערכת סולארית

מערכת סולארית תפקידה לנצל את אור השמש לייצור חשמל מהשמש. יצור חשמל מהשמש בטכנולוגית אנרגיה פוטו וולטאית. אנרגיה סולארית הוא תהליך של הפקת אנרגיה ייצור חשמל מהשמש. האנרגיה המופקת מהשמש היא אנרגיה פוטו וולטאית .
המילה פוטו שמשמעותה אור והמילה פוטו -וולטאי שזה שילוב של המילה פוטו והמילה וולט (יחידות מדידה של מתח חשמלי) .
מערכת סולארית מורכבת ממספר חלקים כשהחלק העיקרי הוא לוחות סולאריים המכונים פאנלים סולאריים. לוחות סולאריים מאגדים בתוכם תאים רבים הנקראים פוטו וולטאיים.
מערכות סולאריות  מאפשרות הפקת חשמל נקי וירוק מאנרגיית השמש הזמינה בשפע ובחינם . עם עליית מחירי הדלק והנפט בעולם ובמקביל לעלייה במודעות לצורך להגן על הסביבה , צוברות מערכות סולאריות פופולריות רבה , והן מותקנות ביותר ויותר על גגות בתים במדינת ישראל .
טכנולוגיית מערכת סולארית ממירה באופן ישיר את אנרגיית השמש לאנרגיה חשמלית אשר משמשת בעיקר לייצור חשמל מקומי .

אנרגיה סולארית – קרינה

למערכת אנרגיה סולארית, מערכת אנרגיה פוטו וולטאית יש קרינה אלקטרומגנטית.  מערכת ייצור חשמל מהשמש מורכבת משתי חלקים . חלק אחד החלק בו זורם זרם ישר – פאנלים סולריים. חלק שני בו מומר הזרם הישר לזרם חילופי המתאים לרשת החשמל -ממיר המתח. בחלק הראשון בו זורם זרם ישר הכולל את התאים והמודול מחבר כמה תאים אין קרינה. הקרינה מהממיר ומכבלי החשמל היוצאים ממנו. תפקידו של הממיר הוא לקחת את המתח הישר DC הנוצר באפקט הפוטואלקטרי. על גבי שכבת הסיליקון שבפאנל נוצר זרם ישר ומומר למתח חילופי AC שיתאים לרשת החשמל. פוטנציאל הסכנה במערכת פאנלים סולאריים נמצא בממיר המתח וכבלי החשמל היוצאים ממנו.

לוחות סולאריים

אנרגיה פוטו וולטאית, מערכת ייצור חשמל מהשמש מורכבת ממספר פאנלים סולאריים המנצלים את אנרגיה סולארית מהשמש לייצור חשמל. תא פוטו וולטאי הוא התקן היוצר אנרגיה חשמלית כתוצאה מבליעת קרינה. אפקט זה של הפיכת קרינה אלקטרומגנטית לאנרגיה חשמלית התגלה עוד במאה הקודמת. עם התפתחות הטכנולוגיה מערכות בטכנולוגית אנרגיה פוטו וולטאית נפוצה יותר. ניתן לראות מערכות אלו על גגות מוסדות חינוך, מבני תעשייה וכן על גגות בתים פרטיים.

מערכת pv

מערכת pv הינה מערכת לייצור חשמל מהשמש קרינה אלקטרומגנטית. הקרינה ממערכת סולארית  נוצרת בממיר המתח. תפקידו להפוך את הזרם הישר לזרם חילופי בתדר שמספקת רשת החשמל הארצית בתדר – 50 הרץ וכן כבלי החשמל המשמשים לחיבור הממיר אל תשתית החשמל הארצית.  הקרינה ממערכת לוחות סולאריים היינה קרינה אלקטרומגנטית , קרינה שמוגדרת "כמסרטן אפשרי". עמדת המשרד להגנת הסביבה היא כי קרינה בלתי מייננת הנפלטת ממערכת סולארית אינה מסכנת את בריאות הציבור , כל עוד הממיר מותקן במרחק של 4 מטר לפחות מאזור שבו שוהים אנשים באופן קבוע .בדיקת קרינה ממערכת סולארית  אמורה להתבצע בשעות היום , וביום בו אין גשם או עננים וערפל .
מומלץ מאוד לבצע את המדידה ביום בזמן שהשמש מחממת , בשיא פעילות המערכת בזמן בו צפויה קרינה גבוהה ביותר.

בודק קרינה מוסמך 

נוהל מתן היתר סוג למערכת מתקנים פוטו וולטאית

פאנליים סולריים

פאנלים סולריים ניצול אנרגיה סולארית ייצור חשמל מהשמש

 

מערכת סולארית

מערכת סולארית לייצור חשמל מהשמש

אנו מומחים במדידות קרינה ממערכות פאנלים סולאריים ובתחום מדידות הקרינה בכלל. 
שרות מקצועי אמין ואיכותי למגזר הפרטי העסקי והציבורי.
המדידה מבוצעת על ידי מהנדס חשמל ואלקטרוניקה , בודק קרינה מוסמך מהמשרד להגנת הסביבה ומכון התקנים .
חייגו עכשיו 050-6776638 שמוליק