מהי קרינה


 מהי קרינה

מהי קרינה ? קרינה מהי ? הקרינה היא מעבר האנרגיה בטווח. קיימים שני סוגים של קרינה: קרינה של גלים (קרינה אקוסטית של גלי קול או קרינה אלקטרומגנטית) וקרינה של חלקיקים (אלפא, אלקטרונים). ההבדל בין סוגי הקרינה מאופיין על פי רמות האנרגיה המועברת. קרינה מייננת קרינה שיש בה מספיק אנרגיה כדי לשנות את מבנה האטום מן הסוג הנפלט מחומרים רדיואקטיביים.  מהי קרינה בלתי מייננת ? קרינה בלתי מייננת קרינה שאין בה מספיק אנרגיה כדי לשנות את מבנה האטום כגון קרינת האור.

מהי קרינה אלקטרומגנטית ? זוהי אנרגיה המועברת במרחב בצורת גל של שדות חשמליים ומגנטיים. שני הגדלים העיקריים המאפיינים את הגל הם : התדירות (הנמדדת ביחידות הרץ-הרץ אחד היא תנודה אחת במשך שנייה) ועוצמת הגל -או צפיפות ההספק של הגל (הנמדדת ביחידות של מילוואט לסמ"ר או ביחידות וואט למ"ר .
קרינה אלקטרומגנטית שתדירותה בתחום של 100 קילוהרץ ועד 300 גיגה הרץ נקראת "קרינת רדיו".

החוק למניעת קרינה התשס"ו – 2006 התקבל בכנסת בראשית שנת 2006.
מטרת החוק להגן על הציבור מפני קרינה ולהסדיר את העיסוק בהקמתם והפעלתם של מקורות קרינה , כמו גם את נהלי מדידת הקרינה.
בשנת 2009 אישר השר להגנת הסביבה את התקנות המלוות את החוק- תקנות הקרינה בלתי מייננת התשס"ט – 2009 .
התקנות מסדירות את רישוי העיסוק במקורות קרינה  ואת הרמה המקצועית הנדרשת מן העוסקים בנושא זה.

מהי קרינת רדיו?

מהי קרינה רדיו ? קרינת רדיו היא קרינה אלקטרומגנטית של גלים, בתדרים שבין 3 קילו הרץ עד 300 גיגה הרץ. קרינת רדיו היא קרינה בלתי מייננת.
קרינת רדיו עלולה לגרום להשפעות בריאותיות על ידי חימום הגוף. השפעות אלה ידועות בשם אפקטים תרמיים. בשנים האחרונות הועלתה על ידי מספר חוקרים הטענה בדבר קיומם של אפקטים א-תרמיים. אלה אפקטים הנגרמים מהשפעה ישירה של קרינת רדיו, בעצמה נמוכה מכדי לגרום לחימום הגוף. שאלת קיומם או אי קיומם של אפקטים א-תרמיים עדיין נשארה פתוחה. דבר זה מעיד על כך שאפקטים אלה, אם הם קיימים, הם חלשים וייתכן כי לא תהיה בידי המשרד תשובה מוסמכת ומבוססת עוד שנים רבות.
מאחר ותקני חשיפה נהוג לבנות על סמך עובדות מוכחות, תקנים לאומיים ובין-לאומיים שונים מתבססים בדרך כלל על אפקטים תרמיים בלבד, תוך נקיטה במקדמי ביטחון מסוימים.

מהי קרינה סלולרית ?

 מהי קרינה סלולרית ? מוקדי שידור סלולריים (טלפונים ניידים, אנטנות ומתקני גישה) יוצרים גלים אלקטרומגנטיים, המורכבים משדות חשמליים ומגנטיים; הגלים הללו הם הקרינה. הקרינה הסלולרית מסווגת כקרינה בלתי מייננת (כמו הקרינה מרשת החשמל).
על אף שאין הוכחות מדעיות חד משמעיות על השפעותיה הבריאותיות של קרינה סלולרית, מומלץ לצמצם את החשיפה לקרינה ככל האפשר. זוהי גם נקודת המוצא של חוק הקרינה הבלתי מייננת המיישם את "עיקרון הזהירות המונעת", שמשמעותו שיש לנקוט באמצעי זהירות במקרה שבו יש חשש לנזק לבריאות האדם או הסביבה, גם אם טרם הוכחו יחסי סיבה ותוצאה בין הנזק ובין הגורמים האפשריים לו. את הקרינה אנו לא רואים , לא שומעים איך היא קיימת בכל מקום .

בודק קרינה מוסמך 

קרינה-משרד הבריאות

מהי קרינה

מהי קרינה ? קרינה מהי ?

רוצים לדעת יותר ? מוזמנים להתקשר אלינו. אנו מומחים בתחום הקרינה הבלתי מייננת.
שרות מקצועי אמין ואיכותי מחירים ללא תחרות.
המדידה מבוצעת על ידי מהנדס חשמל ואלקטרוניקה , בודק קרינה מוסמך מהמשרד להגנת הסביבה ומכון תקנים.
חייגו עכשיו 050-6776638 שמוליק