תקן קרינה


תקן קרינה

קרינה תקניםתקן קרינה הבלתי מייננת במדינת ישראל עדיין לא נחקקה בחוק אלא הוגדרה בתקנות ובהמלצות . הקרינה האלקטרו מגנטית הבלתי מייננת היא גורם חשיפה מהשכיחים ביותר והחשיפה אליו גדלה משמעותית בעשורים האחרונים עקב התפתחותן של טכנולוגיות חדשות.
תקן קרינת חשמל ו- תקן קרינת רדיו נכון להיום אינם מוגדרים בחוק אלא בהמלצות ולכן חובה עלינו לנקוט בזהירות יתרה.

תקן קרינת רדיו

תקן קרינה רדיו – ארגון הבריאות העולמי, קבע כי רמת החשיפה המרבית המותרת של בני-אדם לקרינה , בתחום תדרי הרדיו, בתדרים 800 – 2000 מגה הרץ היא 400 – 1000 מיקרו ואט לסמ"ר לפי נוסחה – 2/f .
סף זה אומץ ע"י המשרד להגנת הסביבה כסף בריאותי. הסף הבריאותי לחשיפה לקרינה בלתי מייננת מגדיר מהי החשיפה המזערית המבטיחה שלא יגרם נזק בריאותי.
הסף נקבע תוך התייחסות לתופעות השליליות הידועות והתייחסות לאוכלוסיות הרגישות ביותר כמו ילדים, חולים, מבוגרים וכו' .

קרינה תקניםתקן קרינה שהוגדר הסף הבריאותי שנקבע על ידי המשרד להגנת הסביבה, מבוסס על המלצות הוועדה להגנה מפני קרינה בלתי מייננת ( ICNIRP 1998 ) הפועלת בארגון הבריאות העולמי. המלצות ICNIRP אינן מתייחסות לתופעות שליליות שקיומן מוטל בספק מדעי או לתפיסת הציבור הרחב בכל מדינה ומדינה בנוגע למושג סיכון. הסף הבריאותי מתייחס לחשיפה אקוטית (קצרת מועד) בלבד. המשרד להגנת הסביבה אף החמיר וקבע סף סביבתי באזורים המאוכלסים ברציפות לחשיפת הציבור , במקומות בהם שוהים אנשים ברציפות לאורך זמן כגון בתים , משרדים וכד'.
סף זה עמד על 10% מהסף שנקבע על ידי ארגון הבריאות העולמי .

תקן קרינת חשמל

תקן קרינה מרשת חשמל – סביב מתקני חשמל נוצר שדה מגנטי. סוג זה של קרינה הוגדר על ידי ארגון הבריאות העולמי עמסרטן אפשרי. ככל שהזרם העובר במתקן גבוה יותר, כך גדל השדה המגנטי הנוצר סביב המתקן. בישראל לא נקבע עדיין בחקיקה סף מחייב לחשיפה כרונית לשה מגנטי שמקורו במתקני חשמל.
חשיפה רצופה וממושכת מוגדרת כשהייה של בניאדם דרך קבע במשך 4 שעות ביוןם 5 ימים בשבוע.
משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה הציעו תקן סף לממוצע ביממה עם צריכת חשמל אופיינית מרבית -הערך של 4 מילי גאוס.

על בסיס מחקרים לבדיקת ההשלכות הפיזיולוגיות שיש לקרינה אלקטרומגנטית על בני-אדם המליצה הוועדה הבין-לאומית המקצועית לקרינה בלתי מייננת (ICNIRP) כי חשיפת הציבור לקרינה לא תעלה על סף של 1,000 מיליגאוס. מכיוון ששדות מגנטיים מוגדרים: "ייתכן שמהווים גורמים לסרטן", המלצת ארגון הבריאות העולמי היא לנקוט גישה של "זהירות מונעת" בכל הקשור לקרינה אלקטרומגנטית.

מודד קרינה מומלץ

חוק הקרינה הבלתי מייננת התשס"ו 2006

תקנות הקרינה הבלתי מייננת התשס"ו 2009

תקן קרינת חשמל
תקן קרינה חשמל
תקן קרינת רדיו
תקן קרינה רדיו
רוצים לדעת יותר על תקן קרינה ? תקן קרינת חשמל ? תקן קרינת רדיו ? אנו מומחים בתחום הקרינה הבלתי מייננת.
שרות מקצועי אמין ואיכותי מחירים ללא תחרות.
המדידה מבוצעת על ידי מהנדס חשמל ואלקטרוניקה , בודק קרינה מוסמך מהמשרד להגנת הסביבה ומכון תקנים.
חייגו עכשיו 050-6776638 שמוליק