קרינה מעמודי חשמל


קרינה מעמודי חשמל

קרינה מעמודי חשמל

רשת החשמל בנויה ממערך של קווים שנאים וארונות חלוקה והקרינה האלקטרומגנטית ממתקנים אלה מפוקחת על ידי האגף למניעת רעש וקרינה במשרד להגנת הסביבה. להלן מרכיבי הרשת העיקריים:

 • קווי הולכה
  קווים אלה רחוקים בדרך כלל מבתים מאוכלסים, הזרם בקווים אלה קבוע לאורך  כל הקו והשדה האלקטרומגנטי כתוצאה מכך, יורד באופן מתון עם המרחק;
 • תחנות משנה
  תחנות משנה ממירות ממתח עליון 161 קילו-וולט למתח גבוה (22 או 33 קילו וולט). הקרינה מהן גבוהה יחסית אך מכיוון שהן ממוקמות בריחוק רב מבתי מגורים הקרינה מהן דועכת ביחס הפוך לריבוע המרחק ומגיעה לבתי מגורים כשהיא נמוכה מאוד.
 • קווי חלוקה במתח גבוה
  קווי מתח גבוה קרובים בדרך כלל לבתי מגורים, הזרם בהם הולך וקטן במורד הקו, הזרמים במרבית הקווים נמוכים, והשדה האלקטרומגנטי יורד באופן תלול עם המרחק;
 • שנאים
  שנאים ממירים את המתח מגבוה לנמוך והם מוצבים או על גבי עמודים או בחדרי השנאה. חלק מהשנאים המוצבים בחדרי השנאה נמצאים בתוך בנייני מגורים גדולים במרחקי בטיחות מהם. טווח העומסים של שנאים אלה רחב, רמות הקרינה המקומיות גבוהות בקרבת חלק מהקירות של חדרי השנאים, אך יורדות בתלילות עם המרחק;
 • קווי חלוקה במתח נמוך
  קווי חלוקה במתח נמוך נמצאים בסמיכות גבוהה לבתי מגורים, הזרמים במרבית הקווים נמוכים, והשדה האלקטרומגנטי יורד באופן תלול עם המרחק;
 • ארונות חלוקה (פילרים)
  ארונות חלוקה רחוקים בדרך כלל מחדרים מאוכלסים, טווח העומסים עליהם רחב, אף שיתכנו רמות גבוהות של קרינה אלקטרומגנטית בצמוד לארון היורדות בתלילות עם המרחק מהם;

חוק הקרינה הבלתי מייננת מציין את הצורך בקבלת היתרים להצבת מתקני חשמל מטעם הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה, כדלקמן:

 • קבלת היתר להקמה והפעלה של מתקני חשמל חדשים.
 • קבלת היתר להמשך הפעלת מתקני חשמל קיימים.
 • מילוי התנאים שנקבעו בהיתרים ע"י הממונה על הקרינה.

חוק הקרינה הבלתי מייננת מאפשר לממשלה להגדיר תקנות. נכון להיום, טרם הוגדרו תקנות ובכללם כאלה הקובעות סף לעוצמת השדה המגנטי. קיימות המלצות לסף של 1,000 מיליגאוס לחשיפה אקוטית קצרת טווח (חשיפה רגעית). כן קיימת המלצה לתכנון של מתקני חשמל לפי סף לחשיפה ממושכת של 2 מיליגאוס ממוצעת על פני שנה, או 4 מיליגאוס ממוצע ביום בו החשיפה היא הגבוהה ביותר.
ועדת מומחים שדנה בנושא המליצה על מדיניות המבוססת על "עקרון הזהירות המונעת" תוך אימוץ המלצות ארגון הבריאות העולמי WHO בדבר סף חשיפה של 1,000 מיליגאוס. על פי עקרון זה, יש להפחית את רמות הסף של הקרינה בעלויות סבירות. בהתאם לכך, חברת החשמל משקיעה מדי שנה כספים על מנת לצמצם ככל הניתן את רמות הקרינה ממתקני חשמל. דו"ח וועדת המומחים.

חברת ראדיטק מדידה ייעוץ ומיגון קרינה מומחית בתחום מדידות הקרינה . שרות מקצועי אמין ואיכותי למגזר הפרטי העסקי והציבורי. המדידה מבוצעת על ידי מהנדס חשמל ואלקטרוניקה , בודק קרינה מוסמך מהמשרד להגנת הסביבה ומכון התקנים .

חייגו עכשיו 050-6776638 שמוליק