קרינה מעמודי חשמל


קרינה מעמודי חשמל

קרינה מעמודי חשמל

רשת החשמל בנויה ממערך של עמודי חשמל, כבלי חשמל שנאים , תחנות טרנספורמציה וארונות חלוקה. קיימת קרינה מעמודי חשמל ומכבלי החשמל הנמתחים בין הארונות . ככל שעוצמת הזרם דרך הכבלים גדולה יותר, בהתאמה גדלה הקרינה מעמודי חשמל. חשיפה ממושכת לקרינה מעמודי חשמל עלולה לגרום לתופעות בריאותיות שליליות ביותר שכוללות בין היתר כאבי ראש, חוסר ריכוז, העלאת הסיכון לחלות בסרטן ועוד. שורה ארוכה של מחקרים מעלה ממצאים חד משמעים על אודות נזקי החשיפה הממושכת לקרינה מעמודי חשמל המגבירה את הסיכון ללקות בנזקים בריאותיים בכלל ובמחלת הסרטן בפרט.
מגודל האיום והסכנה ההכרח והדחיפות בביצוע בדיקת קרינה מעמודי חשמל וכבלי החשמל המתוחים בין העמודים.

מרחקי בטיחות בין מתקני חשמל לבניינים 

מרחקי ההפרדה בין מתקני חשמל ושימושי קרקע רגישים, כמו מגורים, מוסדות חינוך וכו', תלויים במספר רב של גורמים כמו סוג המתקן, הזרם החשמלי שזורם דרכו, גובה שימושי הקרקע ביחס לחוטים שדרכם עובר הזרם, סידור החוטים וכו'. מתקין מתקן חשמל חייב לשמור בין המתקן לקו בניין מרחק שמטרתו למנוע סיכון להתחשמלות ובנוסף לתכנן את המתקן כך שהשדה המגנטי הנוצר סביבו יהיה נמוך ביותר, קרינה מעמודי חשמל תהייה נמוכה ביותר, בטכנולוגיה הקיימת, ובעלות סבירה.

  • קו מתח נמוך -קו בו המתח אינו עולה על 1,000 וולט- 2 מטר ממוליך הפאזה הקרוב.
  • קו מתח גבוה- קו מתחנות המשנה לשנאי אזורי -המתח בו 13,000 22,000 , 33,000 וולט- 3 מטר ממוליך הפאזה הקרוב.
  • קו מתח עליון- קו בו המתח 161,000 וולט, קו בין תחנות כוח לתחנות משנה – 20 מטר מציר הקו.
  • קו מתח על – קו בו המתח 400,000 וולט , 35 מטר מציר הקו .
  • שנאי חלוקה – 3 מטר מכל חלק של השנאי ושל החוטים היוצאים ממנו.

חוק הקרינה הבלתי מייננת מאפשר לממשלה להגדיר תקנות. נכון להיום, טרם הוגדרו תקנות ובכללם כאלה הקובעות סף לעוצמת השדה המגנטי. קיימות המלצות לסף של 1,000 מיליגאוס לחשיפה אקוטית קצרת טווח (חשיפה רגעית). כן קיימת המלצה לתכנון של מתקני חשמל לפי סף לחשיפה ממושכת של 2 מיליגאוס ממוצעת על פני שנה, או 4 מיליגאוס ממוצע ביום בו החשיפה היא הגבוהה ביותר.
ועדת מומחים שדנה בנושא המליצה על מדיניות המבוססת על "עקרון הזהירות המונעת" תוך אימוץ המלצות ארגון הבריאות העולמי WHO בדבר סף חשיפה של 1,000 מיליגאוס. על פי עקרון זה, יש להפחית את רמות הסף של הקרינה בעלויות סבירות. בהתאם לכך, חברת החשמל משקיעה מדי שנה כספים על מנת לצמצם ככל הניתן את רמות הקרינה ממתקני חשמל. דו"ח וועדת המומחים.

חברת ראדיטק מדידה ייעוץ ומיגון קרינה מומחית בתחום מדידות הקרינה . שרות מקצועי אמין ואיכותי למגזר הפרטי העסקי והציבורי. המדידה מבוצעת על ידי מהנדס חשמל ואלקטרוניקה , בודק קרינה מוסמך מהמשרד להגנת הסביבה ומכון התקנים .

חייגו עכשיו 050-6776638 שמוליק

קרינה מעמוד חשמל -ככל שהזרם גבוה יותר בהתאמה גדל השדה המגנטי והקרינה מעמודי חשמל. שורה ארוכה של מחקרים מעלה ממצאים חד משמעים אודות נזקי החשיפה הממושכת לקרינה מעמודי חשמל המגבירה את הסיכון ללקות בנזקים בריאותיים בכלל ובמחלת הסרטן בפרט.

קרינה מעמוד חשמל -ככל שהזרם גבוה יותר בהתאמה גדל השדה המגנטי והקרינה מעמודי חשמל. שורה ארוכה של מחקרים מעלה ממצאים חד משמעים אודות נזקי החשיפה הממושכת לקרינה מעמודי חשמל המגבירה את הסיכון ללקות בנזקים בריאותיים בכלל ובמחלת הסרטן בפרט.