חדר שנאים


חדר שנאים

קיימים מצבים בהם לא ניתן לספק חשמל לבניין מגורים חדש בתשתית הקיימת ונדרש להקים חדר שנאים או חדר חשמל. חדר שנאים בלעז תחנת טרנספורמציה או חדר טרנספורמציה משמש להמרת אנרגיה חשמלית במתח גבוה לאנרגיה חשמלית במתח נמוך. המרחק האופקי המינימלי בן מבנה מאוכלס לבין קיר חדר חשמל הוא לפחות 5 מטר בהנחה בחדר ממוקמים 2 שנאים . אם בחדר שנאים מותקנים יותר מ-2 שנאים המרחק האופקי המינימלי בין תחנת טרנספורמציה לבין מבנה מאוכלס לפחות 6 מטר.

חדר טרנספורמציה

הפיתוח המתמיד והעליה ברמת החיים מביאים לגידול בביקושים לחשמל הגדלים מיום ליום. תחנת טרנספורמציה פנימית (תחט"פ) משמשת להמרת אנרגיה חשמלית שבמתח גבוה לאנרגיה חשמלית במתח נמוך. חדר שנאים, חדר חשמל משולבים במבני מגורים, מסחר ותעשייה. דבר זה מחייב הקפדה יתרה על נושא בטיחות קרינה.
האדם נחשף באופן תמידי לשדות מגנטיים וחשמליים בקרבת תשתיות החשמל וממכשירים חשמליים- בביתו, במקום העבודה, בדרכו לעבודה ובסביבה . החשיפה מקיפה את כלל האוכלוסייה החל מילדים וכלה בקשישים. ילדים חשופים לנזקי הקרינה האלקטרומגנטית פי כמה יותר ממבוגרים בשל מבנה  גופם הקטן ומשקלם הנמוך. חדר טרנספורמציה, תחנת טרנספורמציה הקרובה לדירת מגורים חושפת את דירי הבית לקרינה מסוכנת.

חדר חשמל

סביב חדר חשמלחדר שנאיםחדר טרנספורמציה או תחנת טרנספורמציה נוצרת קרינת חשמל. ככל שצריכת הזרם גבוהה יותר הקרינה תגדל בהתאמה. לכן יש למקם את חדר טרנספורמציה רחוק ככל האפשר מחדרים המיועדים למגורים.
ארגון הבריאות העולמי סיווג את הקרינה האלקטרומגנטית בלתי מייננת בקטגוריה של חומרים המוגדרים : "יתכן שמהווים גורמים לסרטן".
מכיוון ששדות מגנטיים מוגדרים כך, המלצת ארגון הבריאות העולמי היא לנקוט בגישה של "זהירות מונעת" ככל הקשור לקרינה האלקטרומגנטית. מודעות למקורות הקרינה וסכנותיה מצילה חיים .
נזקי חשיפה ממושכת לרמות קרינה גבוהות מחייבת נקיטת אמצעי זהירות ובעיקר ידיעה ומודעות לרמת הקרינה.
שורה ארוכה של מחקרים מעלה ממצאים חד משמעיים על אודות נזקי החשיפה הממושכת לקרינה האלקטרומגנטית המגבירה את הסיכון ללקות בנזקים בריאותיים בכלל ובמחלת הסרטן בפרט.
מגודל האיום והסכנה ההכרח במודעות למקורות הקרינה ונזקיה.
ישנם חומרים מיוחדים המיוצרים בתנאי מעבדה שנועדו לחסום קרינה מחדר חשמל או מחדר שנאים- תחנת טרנספורמציה.

תחנת טרנספורמציה

חדר טרנספורמציה– מתקני חשמל נבנים בקרבת בתי מגורים. המיקום נקבע על ידי חברת חשמל. המשרד להגנת הסביבה ממליץ לגורמי התכנון ולחברת החשמל לקיים הערכת סיכונים לפני הפעלת המתקן. מרחקי ההפרדה בין מתקני חשמל ושימושי קרקע רגישים כגון מגורים ומוסדות חינוך תלויים במספר רב של גורמים. יש חשיבות לסוג המתקן , הזרם שזורם דרכו , המרחק ממנו והגובה ביחס למתקן.
מרחק בין מתקני חשמל חדר חשמל למבנים קיימים: חדר שנאים עם שנאי אחד 3 מטר מכל חלק של חדר שנאים.
תחנת טרנספורמציה עם 2 שנאים- 5 מטר מכל חלק של החדר.

מודד קרינה מומלץ

מדריך לתכנון תשתיות חברת חשמל

חדר שנאים-חדר חשמל-תחנת טרנספורמציה-חדר טרנספורמציה המשמשת להמרת האנרגיה החשמלית ואספקתה לצרכנים

בדיקת קרינה מחדרי חשמל

חדר שנאים-חדר חשמל-תחנת טרנספורמציה המשמשת להמרת האנרגיה החשמלית ואספקתה לצרכנים. אנו מתמחים במדידות קרינה מחדר שנאים, מחדר חשמל ומכל מתקן חשמלי כגון  עמודי חשמל כבלי חשמל ועוד. שרות מקצועי אמין ואיכותי למגזר הפרטי העסקי והציבורי. המדידה מבוצעת על ידי מהנדס חשמל ואלקטרוניקה, בודק קרינה מוסמך מהמשרד להגנת הסביבה ומכון התקנים.
חייגו עכשיו 050-6776638 שמוליק