קרינה מעמודי חשמל


קרינה מעמודי חשמל

כל מעגל חשמלי בו זורם זרם מייצר שדה מגנטי כתופעת טבע. שדה מגנטי זה היא למעשה קרינה מכבלי חשמל, קרינה מעמודי חשמל. ככל שעוצמת הזרם גדל השדה המגנטי גדל. מאחר והחשמל הוא חלק בלתי ניפרד מחיינו המודרניים, קרינה אלקטרומגנטית תמיד תהייה בסביבתנו ועלינו ללמוד כיצד לחיות איתה בשלום. מומלץ להימנע משהייה ממושכת באזורים בהם הקרינה האלקטרומגנטית גבוהה.
רשת החשמל בנויה ממערך של עמודי חשמל, כבלי חשמל שנאים , תחנות טרנספורמציה וארונות חלוקה. קיימת קרינה מעמודי חשמל , קרינה מכבלי חשמל  הנמתחים בין עמודי החשמל.  חשיפה ממושכת לקרינה מעמודי חשמל עלולה לגרום לתופעות בריאותיות שליליות ביותר.
תופעות שכיחות בין היתר כאבי ראש, חוסר ריכוז, העלאת הסיכון לחלות בסרטן ועוד. שורה ארוכה של מחקרים מעלה ממצאים חד משמעים על אודות נזקי החשיפה הממושכת לקרינה מעמודי חשמל או קרינה מכבלי חשמל.
הקרינה מעמודי חשמל או הקרינה מכבלי חשמל הם באותה קטגוריה של קרינת חשמל.
קרינה המגבירה את הסיכון ללקות בנזקים בריאותיים בכלל ובמחלת הסרטן בפרט.
מגודל האיום והסכנה ההכרח והדחיפות בביצוע בדיקת קרינה מעמודי חשמל וכבלי החשמל המתוחים בין העמודים.
מומלץ למדוד את רמות קרינה מעמודי חשמל או קרינה מכבלי מתח בסביבות ביתך , מקום עבודתך ובמוסדות חינוך של ילדך.

קרינה מכבלי חשמל

לעתים אנו נרתעים מנוכחות עמוד חשמל עם שנאי ליד הבית שמפיץ קרינה לתוך חדרי הבית. אך כבלי חשמל שעוברים ממש צמוד לחלון הבית ויוצרים קרינה מכבלי חשמל נעלם מעיננו ואין אנו רואים ומודעים לקרינה.
ארגון הבריאות העולמי לחקר הסרטן קבע כי קרינה ממתקני חשמל העולה על 2 מיליגאוס הנם גורם אפשרי לסרטן.
משרד להגנת הסביבה פרסם כי יש להפעיל מתקני חשמל באופן שהחשיפה הממוצעת לקרינה על פני 24 שעות לא תעלה על 2 מיליגאוס.
מרחקי ההפרדה בין מתקני חשמל ושימושי קרקע רגישים, כמו מגורים, מוסדות חינוך וכו', תלויים במספר רב של גורמים.
מתקין מתקן חשמל חייב לשמור בין המתקן לקו בניין מרחק מינימלי.
מרחק שמטרתו למנוע סיכון להתחשמלות. בנוסף לתכנן את המתקן כך שהשדה המגנטי הנוצר סביבו יהיה נמוך ביותר.

סוגי כבלי חשמל

כבלי מתח גבוה משרים שדות חשמליים ומגנטיים על הסביבה. רמת קרינה מעמודי חשמל או רמת קרינה מכבלי חשמל משפיעים על רמת קרינת הרקע בבית.
חוק הקרינה הבלתי מייננת מאפשר לממשלה להגדיר תקנות. נכון להיום, טרם הוגדרו תקנות ובכללם כאלה הקובעות סף לעוצמת השדה המגנטי.
ועדת מומחים שדנה בנושא המליצה על מדיניות המבוססת על "עקרון הזהירות המונעת" תוך אימוץ המלצות ארגון הבריאות העולמי WHO בדבר סף חשיפה של 1,000 מיליגאוס.
על פי עקרון זה, יש להפחית את רמות הסף של הקרינה בעלויות סבירות.
בהתאם לכך, חברת החשמל משקיעה מדי שנה כספים על מנת לצמצם ככל הניתן את רמות הקרינה ממתקני חשמל.
קימים סוגים שונים של קווי חשמל בהתאם לעוצמת המתח בהם. ככל שעוצמת המתח גדולה יותר קרינה מכבלי חשמל, גדולה יותר.

  • קו מתח נמוך -קו בו המתח אינו עולה על 1,000 וולט- 3 מטר ממוליך הפאזה הקרוב.
  • קו מתח גבוה- קו מתחנות המשנה לשנאי אזורי -המתח בו 13,000 22,000 , 33,000 וולט- 6 מטר ממוליך הפאזה הקרוב.
  • קו מתח עליון- קו בו המתח 161,000 וולט, קו בין תחנות כוח לתחנות משנה – 50 מטר מציר הקו.
  • קו מתח על – קו בו המתח 400,000 וולט , 60 מטר מציר הקו .
  • חדר שנאים – 10 מטר מכל חלק של של החדר.

הגבלת החשיפה לשדה מגנטי כתלות במשך החשיפה

בודק קרינה מוסמך

אנו מתמחים במדידות קרינה מעמודי חשמל, בדיקת קרינה מכבלי חשמל, בדיקת קרינה מחדר שנאים, חדר חשמל ועוד.
שרות מקצועי אמין ואיכותי למגזר הפרטי העסקי והציבורי.
המדידה מבוצעת על ידי מהנדס חשמל ואלקטרוניקה, בודק קרינה מוסמך מהמשרד להגנת הסביבה ומכון התקנים .

חייגו עכשיו 050-6776638 שמוליק

קרינה מעמוד חשמל -ככל שהזרם גבוה יותר בהתאמה גדל השדה המגנטי והקרינה מעמודי חשמל. שורה ארוכה של מחקרים מעלה ממצאים חד משמעים אודות נזקי החשיפה הממושכת לקרינה מעמודי חשמל המגבירה את הסיכון ללקות בנזקים בריאותיים בכלל ובמחלת הסרטן בפרט.

קרינה מעמוד חשמל -ככל שהזרם גבוה יותר בהתאמה גדל השדה המגנטי והקרינה מעמודי חשמל.